Milieu en omgeving

Milieu en omgeving

 

Wij hebben het milieu hoog in het vaandel staan.

Dit is zelfs ons belangrijkste speerpunt voor het komende decennium.

Hoewel we altijd al onze extra aandacht hebben gelegd op alle mogelijke manieren, is het nu de grote uitdaging om onze bollen zo duurzaam als mogelijk te laten groeien.

Met een groep collega’s uit de Bollenstreek is de Studiegroep ‘Duurzame Bollenstreek’ opgericht. Met elkaar proberen we vooruitgang te krijgen in de duurzame teelt.

Dit is een gigantisch uitgebreid en intensief project, waar de komende jaren hopelijk grote vooruitgang geboekt gaat worden op besparen van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.

 

Een bollenbedrijf is heel divers en heeft vele punten waar men de voordelen kan halen, zowel groot als klein.

Hieronder een kleine opsomming van de dingen die wij als bedrijf al hebben aangepakt en of mee bezig zijn:

 

Plastic en afval:

 • Afval scheiden en apart inleveren. (karton, papier, ijzer, hout, plastic folies, hard plastic, zand en bollenafval) Plastic gaat overigens retour naar bedrijf van herkomst.
 • Potjes hergebruiken.
 • Gebruik van zwarte grondstof in potjes en fust, omdat de grondstoffen daarvan voor 99% uit gerecycled materiaal bestaan.
 • Daarnaast actief meermalig fust aanbieden en promoten voor de klanten.
 • Bollenafval wordt afgevoerd naar een composteer bedrijf.
 • Daarnaast gebruiken we als bemesting op ons land, uw eigen GFT, zo komt ons product die na bloei in de gft bak verdwijnt, weer bij ons terug en kunnen we spreken over een kringloop van bemesting.
 • Onze etiketten worden gemaakt van Polypropeen (PP) en zijn minder schadelijk. De productie ervan veroorzaakt geen tot weinig vervuiling en bij juiste verbranding ontstaan geen schadelijke stoffen. Voor de productie is ook relatief weinig energie nodig, er worden geen chemicaliën of andere additieven toegevoegd en er komt geen water aan te pas.

 

Bemesting

Zonder bemesting groeit een bol niet of slecht.

 • Als bemesting gebruiken we dus, zoals boven benoemd GFT. Hierdoor hergebruiken we uw restanten van agrarische producten.
 • Daarnaast wordt er bij bemest met kunstmest. Dit doen we aan de hand van grondmonsters en blad analyse, zodat we precies de grondstoffen kunnen strooien of spuiten die op dat moment nodig zijn voor de plant. Dit is noodzakelijk voor een goede groei en dus ook voor een duurzamere teelt.
 • Het telen van een hyacint kost gemiddeld vier jaar, indien de bollen niet of slecht groeien zijn er veel meer jaren nodig voor een grote bol. U kunt zich voorstellen dat dat veel meer energie en gebruik van landbouwgrond kost.
 • Derhalve zijn we nu al in het groot proeven aan het doen om de bodemweerbaarheid te vergroten, waardoor er minder kunstmest nodig zal zijn.

De verwachting is dat er het komende decennium hier grote vooruitgang geboekt gaat worden, zowel op gebruik van kunstmest als gebruik van chemie.

 

Chemie:

 • Bloembollen zijn helaas gevoelig voor bacteriën, schimmels, virussen, onkruid en insecten.
 • De afgelopen twintig jaar zijn alle zware chemie middelen gelukkig verboden en is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen drastisch afgenomen.
 • Maar dat is pas het begin, we willen nog veel meer reduceren, maar dat kost wel tijd. Voor alle voorkomende problemen is er zeker nog niet altijd een goede oplossing.
 • Met jaarlijks hebben we zelf een groot scala aan proeven liggen op onze bollenvelden, maar daarnaast ook in samenwerking met Proefbedrijf Zwaagdijk en de Agrifirm.

 

Heel veel kunnen we gelukkig al zonder of met veel minder chemie bestrijden of voorkomen:

 • Geelziek bacterie met een heetstookbehandeling van 44 graden.
 • Trips met een heetstook en of afdoding met een biologisch middel.
 • Penecilium, Asperillus niger, fusarium schimmel aantasting voorkom je voor het grootste gedeelte door na de oogst zo snel als mogelijk te drogen.
 • Tevens door het voorkomen van beschadigingen tijdens alle verwerkingen voorkomt een ingang voor schadelijk bacteriën en schimmels.
 • Al onze machines zijn aangepast om schade te minimaliseren.
 • Scouten, het actief zoeken naar schimmel, bacterie en virussen. Hierdoor kunnen we ziekte bronnen snel detecteren en daarop reageren. Dit kan ook een chemische bespuiting inhouden, maar dan voorkom wel je veel latere bespuitingen die je anders zou hebben als je de infectie pas later zou constateren.
 • Van maart tot en met juli controleren we, lopend, ons gehele bollen areaal, wekelijks, ca. 25 hectare.
 • Ook het vroegtijdig scouten van kleine onkruid plantjes is belangrijk. Hierdoor kan het met betrekkelijk weinig middel worden besteden.
 • Wel moet je hierdoor soms vaker spuiten, maar je gebruikt in totaal wel veel minder middel.
 • Momenteel ligt de focus op nieuwe technieken, bijvoorbeeld scouten met drones of camera’s op de veldspuit.
 • De spuitmachine is uitgerust met een luchtsysteem en is de afstand tussen de spuitdoppen gehalveerd, waardoor de spuitboom lager kan hangen.
 • Dit zorgt samen met het luchtsysteem voor, dat het middel komt waar het moet komen en het niet wegwaait.

Afvalwater:

Door al onze waterstromen intern op te vangen en het te gebruiken creëren we een geheel gesloten systeem, waardoor er geheel geen emissie is van water naar het milieu.

Dit is belangrijk, omdat hoe nihil dan ook, het water resten kan hebben van chemie, meststoffen o.i.d. en daarnaast is ons waterverbruik met 75 % gedaald.

Ook wordt alle aan en afvoerstromen van product binnen geladen en gelost, zo kan er nooit door middel van regen iets op het erf of in de sloot spoelen.

Al het fust staat altijd binnen om afspoeling te voorkomen.

 

Energie:

 • Sinds 2014 wordt al onze stroom groen ingekocht.
 • Hoewel groene stroom dus CO2 neutraal is, blijft energie besparing hoog op de agenda.
 • In 2018 hebben we ons dak 740 zonnecollectoren laten plaatsen. Dit realiseert een groot gedeelte van ons energie verbruik.
 • Alle verlichting die gemiddeld meer dan een uur per dag brand is vervangen door LED verlichting.
 • Een klimaat computer zorgt al sinds 1992 voor de perfecte afstelling van alle klimaat cellen en dus voor een minimaal energie verbruik.
 • Met door de zon opgewarmde kaslucht worden bollen gedroogd.
 • Door de aanschaf van HR ketels in 2005 is sindsdien alleen al meer dan 50% op gas verbruik bespaard!
 • Deuren tussen verschillende ruimtes met grote temperatuur verschillen zijn van afstand te bedienen of gaan automatisch weer dicht.
 • Door de bouw van de kasruimte uit 2014 kunnen we plaatselijk verwarmen en water geven, daarnaast is er genoeg ruimte om meer kas-dagen, waardoor er alleen tijdens strenge vorst verwarmt hoeft te worden. Geïsoleerde wanden en schermdoek houden de warmte binnen.
 • Alle muren van de klimaat cellen hebben extra dik geïsoleerde wanden.

Omgeving:

 • In 2017 hebben we meegedaan aan een onderzoek vanuit de overheid over de gevolgen voor de omwonende van bloembollenvelden. Hoewel we met onze manier van werken niet de indruk hebben dat we schade toedoen aan de omwonende, onze buren en natuurlijk onszelf, wij wonen er ook en werken in de velden, willen we dit graag van een onafhankelijk onderzoek gestaafd zien.
 • Speciale zorg is er ook voor de bijen. Hiervoor zaaien we speciale ‘bijenstroken’. Dit zijn mengsels van bloeiende gewassen waar bijen graag op af komen.
 • Ook zaaien we hele velden vol na de oogst met gemengde zaaisels. Het is mooi om te zien dat het echt vol zit met bijen.

Certificering:

 • Sinds 1995 doen we onze bedrijfsregistratie bij MPS (Milieu Platform Sierteelt).
 • Dit is het systeem wat bij na alle sierteelt producenten gebruiken. Aan de hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en energie wordt er een A, B of C  label aan het registratiebedrijf gehangen. Wij zitten al meer dan 20 jaar in klasse A en de laatste jaren zelfs in Klasse A+, deze krijg je alleen als je op alle vlakken nagenoeg de maximale score behaald.
 • Daarnaast zijn we ook MPS-GAP gecertificeerd, dit houd in dat we alle stappen in het bedrijf hebben beschreven en dat al onze producten traceerbaar zijn. Ook de arbeids omstandigheden worden hier in mee genomen.https://www.my-mps.com/certificaten/gecertificeerde-bedrijven

MPS

 

Vignet MPS ABC NL 682201 2
zonnepanelen 1
IMG_20160629_120732