Milieu en omgeving

Milieu en omgeving

 

Wij hebben het milieu hoog in het vaandel staan.

Dit is zelfs ons belangrijkste speerpunt voor dit decennium.

Hoewel we altijd al onze extra aandacht hebben gelegd op alle mogelijke manieren, is het nu de grote uitdaging om onze bollen zo duurzaam als mogelijk te laten groeien.

Met een groep collega’s uit de Bollenstreek is de Studiegroep ‘Duurzame Bollenstreek’ opgericht. Met elkaar proberen we vooruitgang te krijgen in de duurzame teelt. Dit is een gigantisch uitgebreid en intensief project, waar de komende jaren grote vooruitgang geboekt gaat worden op besparen van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.

Een bollenbedrijf is heel divers en heeft vele punten waar men de voordelen kan halen, zowel groot als klein.

Hieronder een kleine opsomming van de dingen die wij als bedrijf al hebben aangepakt en of mee bezig zijn:

 

Plastic en afval:

 • Afval scheiden en apart inleveren. (karton, papier, ijzer, hout, plastic folies, hard plastic, zand en bollenafval) Plastic gaat overigens retour naar bedrijf van herkomst.
 • Potjes hergebruiken.
 • Gebruik van veel zwarte grondstof in potjes en fust, omdat de grondstoffen daarvan voor 99% uit gerecycled materiaal bestaan. De kleur is echter antraciet, omdat geheel zwart niet goed detecteerbaar is in de plastic sorteermachines bij de afvalverwerkende bedrijven.
 • Daarnaast actief meermalig fust aanbieden en promoten voor de klanten.
 • Bollenafval wordt afgevoerd naar een composteer bedrijf en hergebruikt.
 • Daarnaast gebruiken we als bemesting op ons land, uw eigen GFT, zo komt ons product die na bloei in de gft bak verdwijnt, weer bij ons terug en kunnen we spreken over een kringloop van bemesting. De CO2 die in de GFT zit wordt opgeslagen in de teeltlaag.
 • Onze etiketten worden gemaakt van Polypropeen (RPS) en zijn minder schadelijk. De productie ervan veroorzaakt geen tot weinig vervuiling en bij juiste verbranding ontstaan geen schadelijke stoffen. Voor de productie is ook relatief weinig energie nodig, er worden geen chemicaliën of andere additieven toegevoegd en er komt geen water aan te pas. Het is een gemaakt van 100% gerecycled materiaal en is onbeperkt recyclebaar.
 • De wegwerphandschoentjes die we gebruiken om onze mensen schoon te laten werken zijn gemaakt van Nitril. Dit is geheel biologisch afbreekbaar.

 

Bemesting

Zonder bemesting groeit een bol niet of slecht.

 • Als bemesting gebruiken we dus, zoals boven benoemd GFT. Hierdoor hergebruiken we uw restanten van agrarische producten.
 • Daarnaast wordt er bij bemest met kunstmest. Dit doen we aan de hand van grondmonsters en blad analyse, zodat we precies de grondstoffen kunnen strooien of spuiten die op dat moment nodig zijn voor de plant. Dit is noodzakelijk voor een goede groei en dus ook voor een duurzamere teelt.
 • Het telen van een hyacint kost gemiddeld vier jaar, indien de bollen door tekort aan voeding niet of slecht groeien zijn er veel meer jaren nodig voor een grote bol. U kunt zich voorstellen dat dat veel meer energie en gebruik van landbouwgrond kost.
 • Derhalve zijn we nu al in het groot proeven aan het doen om de bodemweerbaarheid te vergroten, waardoor er minder kunstmest nodig zal zijn.
 • tussen twee teelten in worden groenbemesters gezaaid. Deze gewassen slaan voedingstoffen op en worden voor de nieuwe teelt ondergewerkt, waardoor de opgeslagen voedingsstoffen weer beschikbaar worden voor de nieuwe teelt.

De verwachting is dat er het komende decennium hier grote vooruitgang geboekt gaat worden, zowel op gebruik van kunstmest als gebruik van chemie.

 

Chemie:

 • Bloembollen zijn helaas gevoelig voor bacteriën, schimmels, virussen, onkruid en insecten.
 • De afgelopen twintig jaar zijn alle zware chemie middelen gelukkig verboden en is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen drastisch afgenomen.
 • Wist u dat het verbruik van chemische middelen in onze sector, ten op zichtte van begin jaren negentig, met 85% is verminderd! (bron KAVB)
 • Maar we willen nog veel meer reduceren, maar dat kost wel tijd. Voor alle voorkomende problemen is er zeker nog niet altijd een goede oplossing.
 • Jaarlijks hebben we zelf een groot scala aan proeven liggen op onze bollenvelden, maar daarnaast ook in samenwerking met Proefbedrijf Zwaagdijk en de Agrifirm.
 • Door het toevoegen van uitvloeiers, gaat de oppervlakte spanning van de druppel omlaag en kan het middel verder in de bol of meer oppervlakte op het gewas bedekken. Hiermee wordt de werking van het middel verbeterd en kan je dus omlaag in dosering. Dit doen we zowel op het land alsmede met de bolbehandeling. Een extra besparing tot 70%  is hierbij gangbaar geworden.

 

Heel veel kunnen we gelukkig al zonder of met veel minder chemie bestrijden of voorkomen:

 • Geelziek bacterie met een heetstookbehandeling van 44 graden.
 • Trips met een heetstook en of bestrijding met een biologisch middel (niet buiten, maar binnen, onder gecontroleerde omstandigheden).
 • Penecilium, Asperillus niger, fusarium schimmel aantasting voorkom je voor het grootste gedeelte door na de oogst zo snel als mogelijk te drogen.
 • Tevens door het voorkomen van beschadigingen tijdens alle verwerkingen, voorkomt een ingang voor schadelijk bacteriën en schimmels.
 • Al onze machines zijn aangepast om schade te minimaliseren.
 • Scouten, het actief zoeken naar schimmel, bacterie en virussen. Hierdoor kunnen we ziekte bronnen snel detecteren en daarop reageren. Dit kan ook een chemische bespuiting inhouden, maar dan voorkom wel je veel latere bespuitingen die je anders zou hebben als je de infectie pas later zou constateren.
 • Van maart tot en met juli controleren we visueel, lopend, ons gehele bollen areaal, wekelijks, ca. 25 hectare.
 • Ook het vroegtijdig scouten van kleine onkruid plantjes is belangrijk. Hierdoor kan het met betrekkelijk weinig middel worden besteden.
 • Wel moet je hierdoor soms vaker spuiten, maar je gebruikt in totaal wel veel minder middel.
 • Momenteel ligt de focus op nieuwe technieken, bijvoorbeeld scouten met drones of camera’s op de veldspuit.
 • De spuitmachine is uitgerust met een luchtsysteem en is de afstand tussen de spuitdoppen gehalveerd, waardoor de spuitboom lager kan hangen.
 • Dit zorgt samen met het luchtsysteem voor, dat het middel komt waar het moet komen en het niet wegwaait.
 • Alle omringende woonhuizen aan onze percelen worden geïnformeerd over onze werkzaamheden.

Water:

Door al onze waterstromen intern op te vangen en het te gebruiken creëren we een geheel gesloten systeem, waardoor er geheel geen emissie is van water naar het milieu.

Dit is belangrijk, omdat hoe nihil dan ook, het water mogelijk resten kan bevatten van chemie, meststoffen o.i.d. en daarnaast is ons waterverbruik met 75 % gedaald.

Ook wordt alle aan en afvoerstromen van product binnen geladen en gelost, zo kan er nooit door middel van regen iets op het erf of in de sloot spoelen.

Al het fust staat altijd binnen om afspoeling te voorkomen.

Sinds 2024 zijn we een DAW demobedrijf. (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)
Dit zien we als een erkenning van het feit dat we goed bezig zijn. Onze kennis en ervaring kunnen we op deze manier uitdragen naar onze omgeving en collega’s.

 

Energie:

 • Sinds 2014 wordt al onze stroom groen ingekocht.
 • Hoewel groene stroom dus CO2 neutraal is, blijft energie besparing hoog op de agenda.
 • In 2018 hebben we ons dak 740 zonnecollectoren laten plaatsen. Dit realiseert circa 66% van ons stroom verbruik.
 • Alle verlichting die gemiddeld meer dan een uur per dag brand is vervangen door LED verlichting.
 • Een klimaat computer zorgt al sinds 1992 voor de perfecte afstelling van alle klimaat cellen en dus voor een minimaal energie verbruik.
 • Met door de zon opgewarmde kaslucht worden bollen gedroogd.
 • Door de aanschaf van HR ketels in 2005 en 2018 is sindsdien alleen al meer dan 50% op gas verbruik bespaard!
 • Deuren tussen verschillende ruimtes met grote temperatuur verschillen zijn van afstand te bedienen of gaan automatisch weer dicht.
 • Door de bouw van de kasruimte uit 2014 kunnen we plaatselijk verwarmen en water geven, daarnaast is er genoeg ruimte voor meer kas-dagen, waardoor er alleen tijdens strenge vorst verwarmt hoeft te worden. Geïsoleerde wanden en schermdoek houden de warmte binnen.
 • Alle muren van de klimaat cellen hebben extra dik geïsoleerde wanden.
 • In 2020 is er een project opgestart voor de haalbaarheid van het plaatsten van windmolens. Op dit moment ontbreekt het helaas nog aan steun van de publieke opinie, waardoor gemeenten wat terug houdend zijn. Graag willen wij voor 100% zelf onze energie opwekken en wellicht stroom kunnen leveren aan bedrijven die dit niet zelf kunnen.
 • Sinds 2021 rijden onze diesel voertuigen op ‘blauwe’ diesel. Deze diesel brandstof bevat 25% biobrandstof. Hiermee besparen we dus een 25% op het verbruik fossiele brandstoffen in onze tractoren en bestelbus.
 • In 2023 hebben we ons met alle kwekers uit de straat aangemeld voor het project ‘aardwarmte’. Hiermee kunnen we onze doelen voor fossiel vrij produceren al bijna geheel realiseren.
 • In 2020 zijn we een project opgestart om hyacint geheel geautomatiseerd overeind te zetten. Najaar 2024 hopen we met het eerste prototype te kunnen planten. Door de bollen overeind te zetten wordt de groei geoptimaliseerd, waardoor de af-teelt korter wordt en op energie en middelen gebruik fors bespaard word. Ook hopen we met deze vinding, naar de toekomst, eenvoudiger mechanische onkruidbestrijding toe gaan passen.

Omgeving:

 • In 2017 hebben we meegedaan aan een onderzoek vanuit de overheid over de gevolgen voor de omwonende van bloembollenvelden. Hoewel we met onze manier van werken niet de indruk hebben dat we schade toedoen aan de omwonende, onze buren en natuurlijk onszelf, wij wonen er ook en werken in de velden, willen we dit graag van een onafhankelijk onderzoek gestaafd zien. De uitkomst is duidelijk, het is gezonder om aan een bollenveld te wonen, dan in de stad.
 • Speciale zorg is er ook voor de bijen. Hiervoor zaaien we speciale ‘bijenstroken’. Dit zijn mengsels van bloeiende gewassen waar bijen graag op af komen.
 • Ook zaaien we hele velden vol na de oogst met gemengde zaaisels. Het is mooi om te zien dat het echt vol zit met bijen.
 • Ook is er speciale aandacht voor weide(bollen)vogels, zoals bijvoorbeeld de Kieviet, Schoolekster, Grutto, Patrijs en Leeuwerik. Omdat de bollen al vroeg in het voorjaar gewassen produceren, zijn de bollen een ideale plek om te broeden voor deze vogels. Dit omdat ze zich veilig tussen het gewas kunnen verstoppen. De eieren zijn al lang uitgekomen tegen de tijd dat de oogst volop van start gaat. Mocht er tijdens de oogst toch nog een nest worden gevonden, wordt deze altijd met zorg ontzien, zodat de eieren toch nog uit kunnen komen. Na het rooien wordt er weer direct een mengsel gezaaid, wat weer binnen de kortste keren een omgeving creëert, waar vogels, maar ook vele andere dieren zich veilig in kunnen verstoppen. Helaas zitten er in het aangrenzende duin veel vossen die op de bollenvelden naar voedsel komen zoeken. Ook zijn kraaien gek op eieren. Goede verstop plekken zijn dus belangrijk voor de vogelstand. Jaarlijks zijn er vogel tellers actief in de bollenstreek en onze percelen, die de vogelstand nauwkeurig in de gaten houden. Ook zijn we lid van de stichting Geestgrond die zich inzet voor het verder behoud van deze kenmerkende ‘bollenvogels”.
 • Sinds 2019 verstrekken we folders aan de omwonende van onze bollen percelen. Hierin leggen we uit wat en waarom we bepaalde werkzaamheden doen, zoals bijvoorbeeld spuiten. De gedachte hierachter is, dat je door een duidelijke uitleg, je de angst en onbegrip weg haalt bij de omgeving voor de spuittractor.

Certificering:

 • Sinds 1995 doen we onze bedrijfsregistratie bij MPS (Milieu Platform Sierteelt).
 • Dit is het systeem wat bij na alle sierteelt producenten gebruiken. Aan de hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en energie wordt er een A, B of C  label aan het registratiebedrijf gehangen. Wij zitten al meer dan 20 jaar in klasse A en de laatste jaren zelfs in Klasse A+, deze krijg je alleen als je op alle vlakken nagenoeg de maximale score behaald.
 • Daarnaast zijn we ook MPS-GAP gecertificeerd, dit houd in dat we alle stappen in het bedrijf hebben beschreven en dat al onze producten traceerbaar zijn. Ook de arbeidsomstandigheden worden hier in mee genomen.    https://www.my-mps.com/certificaten/gecertificeerde-bedrijven

MPS

 

Vignet MPS ABC NL 682201 2
zonnepanelen 1
IMG_20160629_120732